Haberler

 • Haberler: 14.02.2020
 • Sayı: 3801

SİLLE SANAT SARAYI (SSS)

    SEYİT ALİ AK KUPASI (SAAK)

2020

 

GİRİŞ:

 Sille Sanat Sarayı, fotoğraf dünyamızda az sayıda düzenlenen “Fotoğraf Gösterisi” yarışmalarına destek olmak, dernekler arasındaki iletişimi arttırmak, kendi üyeleri arasında fotoğraf üretmeyi teşvik etmek, fotoğraf disiplini oluşturmak ve Seyit Ali Ak’ı anmak adına bu kupayı düzenliyor.

Sille Sanat Sarayı olarak düzenlediğimiz birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasının yanında, tekil üretilmiş fotoğraflar yerine bir proje mantığına dayalı çekimlerden oluşacak fotoğraf gösterilerinin değerlendirileceği “SSS - Seyit Ali Ak Kupası (SAAK)”nın altıncısına (2020) hoş geldiniz.

SSS - SAAK GENEL TANITIM:

 • SSS - SAAK her yıl düzenlenecektir.
 • SSS - SAAK yarışmasına sadece Sille Sanat Sarayı üyeleri katılabilir.
 • Kupaya katılımcılar “sadece” fotoğraf gösterileri ile katılabileceklerdir.
 • Gösteri Teması; “Serbest”dir (renkli veya S&B).
 • Şartnamenin 2. sayfasında belirtilen teknik özelliklere sahip gösteriler 3 kişilik jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • 2019 Yılından itibaren geçerli olmak üzere değerlendirmeleri her yıl aynı jüri üyeleri gerçekleştireceklerdir.
 • Katılımcıların gösterilerine her jüri üyesi 1-10 arasında bir puan verecektir (1 en düşük, 10 en yüksek).
 • SSS-SAAK jüri değerlendirmesi sonucunda aşağıda her tur için belirtilen puanları alan gösteriler başarılı sayılacaklar ve bir sonraki tura başvurabileceklerdir.

Birinci tur için; toplam 30 puan üzerinden en az 18 puan ve üzeri,

İkinci tur için; toplam 30 puan üzerinden en az 21 puan ve üzeri,

Üçüncü ve final turu için; toplam 30 puan üzerinden en az 24 puan ve üzeri.

 • Fotoğraf gösterileri, tüm turlar için en kısa 4, en uzun 6 dakikadan oluşacaktır.
 • Gösteri süresi belirtilen süreden en fazla 30 saniye kısa veya 30 saniye uzun olabilir (Örneğin; 6 dakikalık gösteri için en uzun gösteri süresi 6 dakika 30 saniye, 4 dakikalık gösteri için en kısa gösteri süresi 3 dakika 30 saniye olabilir).
 • Her yıl başarılı olan gösterilere Sille Sanat Sarayı Anı Madalyası verilecektir.
 • Üçüncü ve son turda başarılı olan katılımcılara “SİLLE SANAT SARAYI SEYİT ALİ AK KUPASI” verilecektir.
 • Katılımcıların, gerçekleşecek 3 kupa ayağı süresince 1 yıl ara verme (ilgili yıl katılmama) hakkı bulunmaktadır.
 • Katılımcıların o ana kadar kaydettikleri başarı, sundukları ve jüriden yeterli puanı alamamaları sebebi ile başarısız olan fotoğraf gösterileri yüzünden sıfırlanmaz, sadece yıl kaybederler. Yani, Kupa’ya katılıp gerekli başarı puanının ilgili yıl için elde edilememesi, kupaya bir yıl ara verme hakkının kullanılması anlamına gelmemektedir. (Örneğin; iki yıl üst üste başarılı olmuş olan bir katılımcının, üçüncü yıl gerçekleştirdiği katılım için jüriden yeterli puanı alamaması ve dördüncü yıl tekrar başvurmasının ardından gösterisinin başarılı bulunması durumunda bu katılımcı Kupa’nın üç aşamasını da tamamlamış sayılacaktır).
 • Her yıl, fotoğraf gösterisi başarılı bulunan katılımcıların gösterileri ödül töreni ile birlikte SSS salonlarında ve fotoğraf derneklerinde izleyiciler ile buluşacaktır.
 • Kupa’nın üç aşamasına katılımcı tarafından aynı temada / konuda hazırlanmış gösteri sunulamaz.
 • SSS -SAAK’a bireysel olarak katılım yapılır (grup katılımına açık değildir) ve ücretsizdir.

 

KATILIM:

Jüri / Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında Sille Sanat Sarayı’nın tüm üyelerine açıktır.

 

BÖLÜMLER:

SSS - SAAK bir fotoğraf gösterisi yarışmasıdır ve tek bölüm bulunmaktadır.

FOTOĞRAF GÖSTERİSİ

 • Konu; Serbest
 • Teknik Özellikler;
  • Gösteri sunumuna ait genel bir kural yoktur.
  • Gösteri, katılımcının kendisinin belirleyeceği akış içinde müzikli veya müziksiz olarak, konuşmalı veya konuşmasız olarak, yavaş veya hızlı olarak sunulabilir.
  • Gösteri içeriğinde hiçbir şekilde video bulunamaz.
  • Gösterinin toplam süresi tüm turlar için +/-30 saniye esneklik payı hariç 4 ila 6 dakika arasındadır (esneklik payları ile 210 saniye ila 390 saniye arası).
  • Gösterinin başında veya sonunda veya katılımcının belirleyeceği yerlerde gösterinin ismi, gösteri ile ilgili bilgiler, müzik kullanılabilir. Müzik kullanılması durumunda eser sahibin ve eserin adı gösteri içerisinde yer almalıdır.  Katılımcının adı gösteri içeriğinde yer alabilir.
  • Gösteriler, PC’ye bağlanmış 1920 x 1080 piksel çözünürlükte projeksiyonda izleneceği için gösteri hazırlanırken buna dikkat edilmelidir. Gösteri dosyasının formatı sadece; avi, mpg, mp4, mov, wmv olabilir. Exe veya px uzantılı dosyalar kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:

 • Fotoğraf gösterisi kaydedilirken verilecek isim; “Başvuru sahibinin adı-gösteri adı” olacaktır. Örneğin; “Hasan Ahmet Çokçalışır-köprüler”.
 • Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve bu dosyanın gönderilecek dosyalara eklenmesi gerekmektedir. Dosyaya verilecek isim; “Başvuru sahibinin adı-katılım formu”. Örneğin “Hasan Ahmet Çokçalışır-katılım formu”.
 • Katılımcılar, ayrıca gönderecekleri dosyaların içine 1 adet, üzerinde gösteri adı yazılı olan ve gösterilerinden seçecekleri fotoğrafı kaydedip göndereceklerdir. Bu fotoğrafın teknik özellikleri; 3/2 oranında yatay kadraj, jpg formatında, kısa kenar en az 2.000 pixel, 300 dpi, en yüksek sıkıştırma kalitesinde. Fotoğrafa verilecek isim; “Başvuru sahibinin adı-referansfoto” olacaktır.

Örneğin; “Hasan Ahmet Çokçalışır-referansfoto. jpg”.

 • Katılımcılar dilerlerse bir “word” dökümanına gösterileri ile ilgili bilgileri yazıp, gönderecekleri dosyalara ekleyebilirler. Bu dosyaya verilecek isim; “Başvuru sahibinin adı-gösteri bilgisi.doc” olacaktır. Örneğin;”Hasan Ahmet Çokçalışır-gösteribilgisi.doc”. Bu dosyanın gönderilmesi bir zorunluluk değildir.
 • Gösteri, katılım formu, tanıtıcı fotoğraf (referans foto) ve (varsa) gösteri tanıtım bilgisi “WeTransfer” aracılığı ile sadece [email protected] adresine gönderilecektir. Gönderi yapılmadan önce tüm dosyaların “winzip” veya “winrar” programları ile sıkıştırılması ve bu şekilde gönderilmesi önerilir.

DEĞERLENDİRME:

 • Tüm gösteriler, 3 kişilik seçici kurul / jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul / Jüri, değerlendirmesini yaparken her katılımcı için 1-10 arasında (1 en düşük, 10 en yüksek) bir puan verecektir.
 • Seçici Kurul / Jüri çalışmalarını tamamladıktan sonra katılımcıların puanları toplanacak ve “SSS – SAAK Genel Tanıtım” bölümünde belirtilen puan tablosuna göre katılımcıların alacakları puanların karşılığında SSS SEYİT ALİ AK Kupası’nın ilgili yılında başarılı olup olmayan gösteriler belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

 • Elenen gösteriler SSS Yarışma Komitesi gözetiminde imha edilecektir.
 • Gösterilerde kullanılacak fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Kupa’da başarılı olan gösterilerin ve referans fotoğrafların kullanım hakkı eser sahiplerine ve eğitim ve tanıtım amaçlı olarak SSS’na ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan gösterileri ve referans fotoğrafların için verilen Ödül / Kupa / Plaket’den başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SSS, çeşitli yayınlarda veya medyada gösteri referans fotoğrafların paylaşımını eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir.
 • Önceki yıllarda SSS - SAAK’da başarılı bulunmuş, tur atlamış fotoğraf gösterileri ile tekrar katılımda bulunmak kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır.
 • Gösterilerin içerisinde yer alacak olan fotoğrafların ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül veya sergileme almış olmasına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Gösterilerin tamamının veya bir kısmının daha önce farklı fotoğraf gösterisi yarışmalarında derece veya ödül almış olmasına ait bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • SSS,  SEYİT ALİ AK KUPASI her yıl gerçekleşeceği için, bu şartnamenin ilk bölümündeki “SSS - SAAK GENEL TANITIM” bilgileri dikkatle okunmalıdır.
 • Başarılı bulunan gösterilerin tamamının veya belirli bir kısmının etkinlik planlarına bağlı olarak sunumu ve ödül töreni daha sonra duyurulacak takvime göre SSS salonlarında ve\veya diğer derneklerde gerçekleşecektir.
 • SSS – SAAK’da başarılı olan üyeler SSS unvanlarında kullanmak üzere katılımlarından dolayı +3 puan, başarı elde edilen her basamak için +10 puan, kupa kazılması durumunda +20 puan kazanacaklardır.
 • SSS - SAAK’a katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

 

2020 ve SONRAKİ YILLARDA SEÇİCİ KURUL/JÜRİ:

No

Şehir

Jüri Üyesi (alfabetik)

1

Gaziantep

Erol Doğaner – Hon. SSS

2

Ankara

Gökhan Bulut – Hon. SSS

3

İstanbul

Muhsin Divan – Hon. SSS

 

 

SSS - SAAK YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ:

Reha BİLİR –

 Hon.SSS, AFIAP , ESFIAP,  Hon. IVAF , Hon. FBPS , Hon. FBSPA , HoN. FICS, Hon. FPI , Hon. EFMPA , Hon. NAP , Hon. FSWAN , Hon. GİFSAD , Hon. MOF , Hon. SİVSAD ,  Hon. SUPC , Hon. FOCUS , Hon. AltınOran , Hon SuretiAlem , Hon.EUSPA , Hon. SİFAD , Hon. EIUSF, Hon. PESGCPC, Hon. FSAP, Hon.AvTvISO

Burak ŞENBAK – Hon. SSS, Hon. SİFAD, EFIAP\b, GPU Hermes.

 

KUPA TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi;                                            17 Ağustos 2020

Seçici Kurul/Jüri Değerlendirmesi;                     23 Ağustos 2020

Sonuçların Açıklanması;                                    28 Ağustos 2020

Ödül töreni, Sergi ve Gösteriler;                     2020 Üyeler Buluşmasında yapılacaktır.

   (Gösterilerin tamamı zaman planına bağlı olarak üyeler buluşmasında programa alınamayabilir.)      

KUPA SONUÇLARININ DUYURUSU:

Kupa sonuçları www.sillesanatsarayi.com  adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM ve SORULARINIZ için:

SİLLE SANAT SARAYI (SSS)

İlgili: Burak Şenbak

Tel: 0532-203 52 20

E-Posta: [email protected]

Sille Sanat Sarayı Seyit Ali Ak Kupası

Tur atlayan katılımcılar (alfabetik sıra ile)

 

Kupa Sahibi Katılımcılar

3. Tura Geçen Katılımcılar

2. Tura Geçen Katılımcılar

           

ERGÜN KARADAĞ       2017

MİNE ERTUĞRUL         2017

BARIŞ BARLAS            2018

SEMA DEMİRKOL        2019

 

ADEM AĞUŞ

AHMET ÇETİNTAŞ

ARİF MİLETLİ

BAYRAM AYHAN

EMEL GÜLEY

EVRİM SÖNMEZ

FATMA AKIN

FATMA DEMİR

LÂLE ÇAKTI

MEHMET BAYSAN

OKAN YILMAZ

SELMA DEMİRKOL

TİJEN EROL

CAHİT TAŞKIRAN

DERYA YAZAR

EVREN YILMAZ

F. SELMA ORANSAY

FATMA GÖK SALT

FATMA GÖKMEN

KADİR İSTİFÇİ

MUSTAFA TOR

NEŞE ARI

ÖMERÜL FARUK KİRPİK

ÖZLEM GÜN BİNGÖL

ŞADİYE YILMAZ BİLİR

TAHSİN ALTINOK

TAYFUN KEÇECİOĞLU

ÜNSAL ÖDEMİŞ

  

SİLLE SANAT SARAYI

SEYİT ALİ AK KUPASI 2020

KATILIM FORMU

 

KATILIMCININ;

 

ADI                              :  ..........................................................................................

 

SOYADI                       : ...........................................................................................

 

E-POSTA                      : ........................................@...............................................

 

TELEFON                     : ...........................................................................................

 

CEP TELEFONU           : ..........................................................................................

 

ADRES                         : ...........................................................................................

 

            .............................................................................................

 

           .............................................................................................

 

SSS – Seyit Ali Ak Kupası’nda daha önce tur atlandı ise tur atlanan yıllar;

....................................................................................................................

 

Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

 

TARİH / İMZA  :   .............................................................................................................