Haberler

  • Haberler: 6.06.2021
  • Sayı: 1584

SİLLE SANAT SARAYI (SSS)

YURDAGÜL ÖZSAVAŞÇI KUPASI (YÖK)

2021

 

GİRİŞ:

Sille Sanat Sarayı, günümüzde gittikçe popülerleşen “Kısa Video” üretimine fotografik bakış açıları ile katkıda bulunmak, “Fotoğraf serisi” kategorisi ile de projeli ve uzun soluklu fotoğraf çalışmalarına destek olmak, kendi üyeleri arasında fotoğraf üretmeyi teşvik etmek, üretim disiplini oluşturmak ve 2017 yılında aramızdan ayrılan Sille Sanat Sarayı onursal üyesi Yurdagül Özsavaşçı’yı anmak adına bu kupayı düzenliyor.

Sille Sanat Sarayı olarak düzenlediğimiz birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasının yanında, tekil üretilmiş fotoğraflar yerine bir proje mantığına dayalı çekimlerden oluşacak  “Kısa Video” ve “Fotoğraf Serisi” kategorilerinin değerlendirileceği “2021  SSS – Yurdagül Özsavaşçı Kupası (YÖK)”na hoş geldiniz.

SSS - YÖK GENEL TANITIM:

 SSS - YÖK her yıl, yılda bir kez düzenlenecektir.

 SSS - YÖK yarışmasına sadece Sille Sanat Sarayı üyeleri katılabilir.

 Katılımcılar, tek bir kategoriye katılabilecekleri gibi, iki ayrı kategoride de başvuruda bulunabileceklerdir.

Kategori 1 - “ Kısa Video ”

Bu kategoride, katılımcılardan fotografik bakış açıları ile üretilmiş, konu bütünlüğü içeren başvurular beklenmektedir. Gönderilen video, en kısa 1 dakika ve en uzun 3 dk süreye sahip olmalıdır. En az full HD (1920x1080 piksel) çözünürlükte görüntü kalitesine sahip olacak olan videolar, (.avi), (.mov) ya da (.mp4) formatında olabilir. Jüri değerlendirmesinde videoların belgesel, kurgusal, kreatif değerlerinin yanı sıra fotoğrafik görsel değerler göz önüne alınacaktır.

Yarışmacılardan beklenen; video formatında bir fotoğraf slaytı değil, kaydedilmiş hareketli görüntülerden oluşmuş bir kliptir.

Kategori 2 - “ Fotoğraf Serisi ”

En az 5, en fazla 10 fotoğraftan oluşacak bu kategori başvurularında, konu bütünlüğü içeren ve içeriği tamamlayıcı özelliklere sahip bir portfolyo beklenmektedir. Gönderilecek fotoğraflar 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 2000 piksel boyutunda olmalıdır.

Fotoğraflar ile birlikte, konuyu kısaca özetleyen bir açıklama dosyası (tercihen) beklenmektedir.

 Her iki kategori için de yarışmanın teması “Serbest”tir ( Renkli veya S&B).

 Her yıl başarılı olan en fazla üç katılımcıya ( her kategoride ayrı ayrı olmak üzere) Sille Sanat Sarayı YÖK kupası verilecektir.

 Yapılan başvurular arasında ödül almaya değer bir eser bulunamaması durumunda, düzenleme komitesi herhangi bir ödül vermeyebilir. Bu konuda jüri üyelerinin kararı dikkate alınacaktır.

 Herhangi bir kategoride başarılı olan katılımcılar, sonraki yıllarda aynı kategoriye başvuruda bulunamayacaktır. Diğer katılımcılar her yıl başvuruda bulunabilirler.

 Her yıl, kısa videoları ve fotoğraf serileri başarılı bulunan katılımcıların çalışmaları, ödül töreni ile birlikte SSS salonlarında ve fotoğraf derneklerinde izleyiciler ile buluşacaktır.

  SSS - YÖK’na bireysel olarak katılım yapılır (grup katılımına açık değildir) ve katılım ücretsizdir.

KATILIM:

Jüri / Seçici Kurul üyeleri, SSS - YÖK Düzenleme Komitesi üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları dışında Sille Sanat Sarayı’nın tüm üyelerine açıktır.

Konu; Serbest

Teknik Özellikler;

o Video sunumuna ait genel bir kural yoktur. Katılımcıların, fotografik bakış açıları ve düşünce tarzını kısa video çalışmalarına aktarmaları beklenmektedir.

o Fotoğraf slaytlarının videolaştırılmış hali ve çeşitli efektler ile hareketliymiş gibi duran tekil fotoğrafların bir araya dizilmesi ile oluşturulan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Kısa Video kategorisinde, katılımcının kendisinin belirleyeceği akış içinde müzikli veya müziksiz olarak, konuşmalı veya konuşmasız olarak, yavaş veya hızlı olarak sunulabilir.

o Fotoğraf Makinesi, drone, osmo, go pro, video kamera veya her türlü görüntü kaydedici cihaz kullanımı serbesttir.

o Toplam süre en az 1dk, en fazla 3dk ile sınırlıdır. Bunun dışına çıkan katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Kısa videonun başında veya sonunda veya katılımcının belirleyeceği yerlerin ismi, ilgili bilgiler veya müzik kullanılabilir. Müzik kullanılması durumunda eser sahibin ve eserin adı sunum içerisinde yer almalıdır. Katılımcının adı video içeriğinde yer alamaz.

o Kısa videolar, PC’ye bağlanmış 1920 x 1440 piksel çözünürlükteki projeksiyonda izleneceği için çalışma hazırlanırken buna dikkat edilmelidir.

o Tavsiye edilen format Mp4, çözünürlük 1920x1080 piksel olup,

Diğer kabul edilebilir formatlar şu şekildedir:

  1. 3GPP ve MOV: normal H264 ve mpeg 4 video codec ve AAC ses codec;
  2. AVI: normal MJPEG video codec ve PCM audio;
  3. MPEGPS: normal MPEG2 video codec ve MP2 ses codec;

o Seri Fotoğraf kategorisinde,  konu bütünlüğü içeren ve içeriği tamamlayıcı özelliklere sahip olan; en az 5, en fazla 10 fotoğraf istenmektedir.

o Deklanşör farklılığı ile oluşturulmuş seri fotoğraflar yerine, konuyu farklı açılardan ele alarak tamamlayan fotoğraf kareleri beklenmektedir.

o Gönderilecek fotoğraflar 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 2000 piksel boyutunda olmalıdır.

o Her katılımcı, başvuruda bulunduğu portfolyoya bir isim vermelidir.

 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:

 “Kısa Video” çalışması kaydedilirken verilecek isim; “rumuz-video adı” olacaktır. Örneğin; “012345- kopruler”.

 “Fotoğraf Serisi” kategorisine katılım için, hazırlanan fotoğraflar, bir klasör içerisinde toplanıp, klasöre portfolyonun adı verilmelidir. Klasördeki fotoğrafların her birine verilecek isim“rumuz-sıra numarası” olacaktır. Örneğin; “012345-1, 012345-2....vs”

 Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve bu dosyanın gönderilecek dosyalara eklenmesi gerekmektedir. Dosyaya verilecek isim; rumuz-katılım formu”. Örneğin “012345-katılım formu”.

 Gösteri, katılım formu ve (varsa) gösteri tanıtım bilgisi “WeTransfer” aracılığı ile [email protected] adresine gönderilecektir. Gönderi yapılmadan önce tüm dosyaların “winzip” veya “winrar” programları ile sıkıştırılması ve bu şekilde gönderilmesi önerilir.

DEĞERLENDİRME:

 Tüm başvurular, 3 kişilik seçici kurul / jüri tarafından değerlendirilecektir.

 Seçici Kurul / Jüri, değerlendirmesini yaparken her katılımcı için 1-10 arasında (1 en düşük, 10 en yüksek) bir puan verecektir.

 Seçici Kurul / Jüri çalışmalarını tamamladıktan sonra katılımcıların puanları toplanacak ve “ SSS - YÖK Genel Tanıtım” bölümünde belirtilen puan tablosuna göre katılımcıların alacakları puanların karşılığında SSS YURDAGÜL ÖZSAVAŞÇI KUPASI ’nın ilgili yılında başarılı olup olmayan başvurular belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

 Elenen başvurular SSS Yarışma Komitesi gözetiminde imha edilecektir.

 Başvurularda kullanılacak video ve fotoğrafların çeşitli dijital işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 Kupa’da başarılı olan kısa video ve fotoğrafların kullanım hakkı eser sahiplerine ve eğitim ve tanıtım amaçlı olarak SSS’na ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan video ve fotoğraflar için verilen Ödül / Kupa / Plaket’den başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SSS, çeşitli yayınlarda veya medyada video ve fotoğrafların paylaşımını eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir.

 Kupada başarılı olan katılımcılar, sonraki yıllarda yapılacak olan  SSS - YÖK yarışmalarına tekrar katılamayacaktır.

 Başvurular içerisinde yer alacak olan video ve fotoğrafların ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül veya sergileme almış olmasına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 Başarılı bulunan çalışmaların sunumu ve ödül töreni daha sonra duyurulacak takvime göre SSS üyeler buluşmasında ve diğer derneklerde izleyiciler ile buluşacaktır.

 SSS - YÖK’da başarılı olan üyeler SSS unvanlarında kullanmak üzere; başvurular için 3’er puan, ödül kazanımından dolayı “Kısa Video” Kategorisi için +10 ve “Fotoğraf Serisi” kategorisi için +10 puan kazanacaklardır.

 SSS - YÖK’a katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

 

2021 SEÇİCİ KURUL/JÜRİ:

No

Şehir

İsim

1

Mersin

Mustafa ESER – Hon.SSS, EFIAP

2

İstanbul

Burak ŞENBAK – Hon.SSS, EFIAP/b

3

İstanbul

Serkan TURAÇ – Hon.SSS, EFIAP/b

 

SSS - YÖK YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ:

Reha BİLİR – Hon.SSS, AFIAP, ESFIAP, Hon. FBPS, Hon.FBSPA, Hon. GİFSAD, Hon.SUPC, AOK, Hon. MOF

Ahmet ÇETİNTAŞ – SSS/R, EFIAP

Arif MİLETLİ – SSS/R, EFIAP

 

KUPA TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi; 19 Eylül 2021

Seçici Kurul/Jüri Değerlendirmesi; 25 - 26 Eylül 2021

Sonuçların Açıklanması; 30 Eylül 2021

Ödül töreni, Sergi ve Gösteriler; 2021 Üyeler Buluşmasında yapılacaktır.

KUPA SONUÇLARININ DUYURUSU: Kupa sonuçları www.sillesanat.com adresinden duyurulacaktır.

 

İLETİŞİM ve SORULARINIZ için:

SİLLE SANAT SARAYI (SSS)

İlgililer:

Ahmet ÇETİNTAŞ Tel: 0532-767 13 33

E-Posta: [email protected]

 

Arif MİLETLİ Tel: 0533-427 60 01

E-Posta: amiletli@gmail.com

 

SİLLE SANAT SARAYI

 

YURDAGÜL ÖZSAVAŞÇI KUPASI 2021

 

 KATILIM FORMU

 

 

RUMUZ:

 

 

 

 

 

 

 

                                   ADI : .........................................................................................                 

 

                                   SOYADI : .................................................................................


                                   E-POSTA : ........................................@....................................                 

 

                                   TELEFON : .............................................................................

 

                                   CEP TELEFONU : .................................................................

 

                                   ADRES : ..................................................................................

 

                                   .....................................................................................

 

 Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

 

 TARİH / İMZA : .............................................................................................................