Haberler

 • Haberler: 31.12.2020
 • Sayı: 1625

SİLLE SANAT SARAYI 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

                                                                

2. SİLLE SANAT SARAYI

İBRAHİM ZAMAN

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

1. YARIŞMA ADI: 2. Sille Sanat Sarayı İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması.

2. ORGANİZASYON: Sille Sanat Sarayı İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Sille Sanat Sarayı tarafından düzenlenmektedir ve yarışmanın yürütücülüğü Sille Sanat Sarayı tarafından gerçekleştirilecektir.

3. YARIŞMA ONUR KONUĞU: İbrahim ZAMAN

4. YARIŞMA KATEGORİLERİ: Yarışma dijital olarak tek kategoride yapılacaktır.  Yarışmanın konusu serbesttir

5. FOTOĞRAF BOYUTU: Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) ve 300 dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 piksel ve 4 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet sitesine yüklenecektir. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

6. KATILIM KOŞULLARI:       

 1. Her bir katılımcı en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları gönderilemez.
 2. Eserler Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık olabilir.
 3. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir program aracılığı ile işlenmesine (örneğin Photoshop), manipülasyonuna yönelik sınırlayıcı bir şart bulunmamaktadır.
 4. Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 5. Yarışmaya sadece http://ibrahimzaman.sillesanat.com/ adresinden sunulan eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
 8. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) ve 300 dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 piksel ve 4 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet sitesine yüklenecektir. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 9. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 10. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 11. Kural ihlali tespit edilen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf , ENGhttp://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf ‘nin 13. Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durumdan TFSF ve FIAP bilgilendirilir.
 12. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 13. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 14. Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir. (Bu en az 3 kişi ile toplanır demektir)
 15. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 16. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF veya organizasyon sorumlu olmayacaktır.
 17. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerlidir.
 18. Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir dijital albüm/gösteri, sonuçların açıklanmasının ardından 6 ay boyunca http://ibrahimzaman.sillesanat.com/ adresinden dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.

7. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sille Sanat Sarayı arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Sille Sanat Sarayı tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Sille Sanat Sarayı ödül ve sergileme alan fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sille Sanat Sarayı eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Sille Sanat Sarayı’nın olacaktır.

Sille Sanat Sarayı, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, https://sillesanat.com/ internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2020’de yer alacaktır.

Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır. Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olacaktır. Fotoğrafın olması istenilen boyutları (pixel olarak), jüriye sunum sırasında salonda kullanılacak projeksiyon cihazının boyutlarından büyük olamaz.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. KATILIM ÜCRETİ:

Katılım Ücreti 80 TL’dir.

Tüm katılımcılar katkı payını ödemek zorundadır. Katkı ücreti ödenmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödemeler paypal yolu ile [email protected] adresine yapılabilir.

        ·  Ayrıca banka havalesi yolu ile aşağıdaki banka hesap numarasına havale yapılabilir.

Hasan Hüseyin Ünal

Ziraat Bankası – Hüyük Şubesi

Hesap No: 880 - 32178420 – 5001

IBAN No: TR11 0001 0008 8032 1784 2050 01

Banka havalesi yaparken banka komisyonunu genel toplam üzerine ilave etmeyi unutmayınız.

9. ÖDÜLLER

FIAP Altın Madalya

TFSF Altın Madalya

IAAP Altın Madalya

Sille Sanat Sarayı Altın Madalya

FIAP Gümüş Madalya

TFSF Gümüş Madalya

IAAP Gümüş Madalya

Sille Sanat Sarayı Gümüş Madalya

FIAP Bronz Madalya

IAAP Bronz Madalya

TFSF Bronz Madalya

Sille Sanat Sarayı Bronz Madalya

UFSD (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği) Özel Ödülü

İbrahim Zaman Özel Ödülü ( İbrahim ZAMAN tarafından seçilecektir.)

FIAP Mansiyonu (6 adet)

IAAP Mansiyon (6 Adet)

Sille Sanat Sarayı Mansiyon ( 6 Adet)

UFSD Mansiyon (6 Adet)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir).

 

10. SERGİLEMELER:

Toplam katılıma göre %8’den az olmayacaktır.

11. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son gönderim tarihi      : 13 Haziran 2021

Jürinin toplanması         : 19 – 20 Haziran 2021

Sonuçların açıklanması             :  27 Haziran 2021

Sergi ve Ödül Töreni    :  24 Temmuz 2021 – Sille Sanat Sarayı’nda yapılacaktır.

Yarışma Sonuçları  https://sillesanat.com/ adresinde ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr  web adresinden 27 Haziran 2021 tarihinde duyurulacaktır.

12. SALON BAŞKANI:

Reha BİLİR

Hon. SSS, AFIAP, ESFIAP, Hon.FSAP, Hon. IVAF, Hon. FBPS, Hon. FBSPA, HoN. FICS, Hon. FPI, Hon. EFMPA, Hon. NAP, Hon. FSWAN,  Hon. GİFSAD, GPA.PESGSPC, Hon. SİVSAD, Hon. SUPC, Hon. SuretiAlem, Hon. FOCUS, Hon. Altın Oran, Hon. FOKUS, Hon. EUSPA, Hon. SİFAD, Hon. EIUSF Hon. AvTvISO, Hon. İZFAK

E – posta : [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/Sillesanat

Instagram: rehabilir2

                  sillesanatsarayi

Twitter:     sillesanatsaray

 

13) Jüri Üyeleri

 

ADI & SOYADI

 

UNVAN

 

ÜLKE

 

 

 

 

AKIN ACAR

 

EFIAP/b

 

TÜRKİYE

 

BURAK ŞENBAK

 

EFIAP/b

 

TÜRKİYE

 

EROL DOĞANER

 

EFIAP

 

TÜRKİYE

JOSÉ BENİTO RUIZ

 

 

İSPANYA

 

PANDULA BANDARA

MPSA2, AFIAP, LRPS, GPU CR-5,GPU VIP 5,GPU “ZEUS”, MIUP, SSS/B,GWP.ICS,BP.ICS,GM.ICS,ICS/SAFIIRI,AICS,Hon.MICS,EH-ISF, RISF-10, MSWAN,EFIP GOLD, MUPHK, c ** MoLHon.EICS

 

SRİ LANKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TFSF TEMSİLCİSİ:  Ömer GEMİCİ

15. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), International Association of Art Photography (IAAP) ve Sille Sanat Sarayı (SSS) tarafından onaylanmıştır.

TFSF Onay No: 2021- 171

FIAP Onay No: 2021 – 014

IAAP Onay No: 2021 – 054

SSS Onay No: 2021 - 010

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.    

 

16. YARIŞMA SEKRETERİ:

Şadiye YILMAZ BİLİR

[email protected] +90.542.7342 888

Yarışma websitesi: http://ibrahimzaman.sillesanat.com/