Haberler

  • Haberler: 13.02.2021
  • Sayı: 2136

 Burak Şenbak ve Reha Bilir'le fotoğraf sanatı ile ilgilenen hemen herkesin merak ettiği fotoğraf unvanlarını ve fotoğraf yarışmalarını değerlendirdik.

 Programın ilk bölümünde, Burak Şenbak FIAP, PSA, GPU, IAAP ve SSS unvanlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi ve FIAP unvanlarındaki değişiklikleri anlattı. Bu bölümde Yusuf Biton da anlattıkları ile katkıda bulundu. 

 İkinci bölümde ise Burak Şenbak'ın fotoğraf unvanları, yarışmalar, ödüller ve jüri değerlendirmeleri ile ilgili hazırladığı eğlenceli soruları Reha Bilir yanıtlayarak bir çok kişinin aklında kalan sorulara açıklık getirdiler. Bu bölümde de Serdar Akyay TFSF temsilciliği yaptığı dönemdeki deneyimleri ile katkıda bulundu.